سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلبه تنهایی قلب صبور

آدم ... باشه ولی ... نباشه!

عکس درفکرفرو رفتن

آدم مست باشه ولی پست نباشه!

آدم سرکارباشه ولی سربار نباشه!

آدم بیکارباشه ولی بی عارنباشه!

آدم بی کس باشه ولی ناکس نباشه!

آدم بی صفا باشه ولی بی وفا نباشه!

آدم دلتنگ باشه ولی دل سنگ نباشه!

خلاصه بگم

آدم مرد نباشه ولی نامرد هم نباشه![ جمعه 92/7/12 ] [ 11:40 صبح ] [ amin hz ] نظر