سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلبه تنهایی قلب صبور

آخرپاییزشدو موقع شمردن جوجه ها

عکس شب یلدا

آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !!
ولی  آیا تابحال شمرده ای؟
برای شروع بگذار از جایی دیگر شروع کنیم،
اول از همه بشمار، تعداد دل هایی را که به دست آوردی
و بعد بشمار، تعداد لبخند هایی که بر لب مردمان نشاندی
و سپس بشمار، تعداد اشک هایی که بخاطر همدلی از سر شوق و غم ریختی ،
و سر آخر بشمار تعداد دستهای نیازمندانی که گرفتی و تعداد قدمهایی که در کار خیر برداشتی.
و همه اینها را که بشماری ، تعداد لبخندهای " آن یگانه " بدست می آید.
و تمام .
جوجه هایت شمرده شد.
فصل زردی بود، تو چقدر سبز بودی؟

بیایید تا در بلندترین فرصت شبانه از هزار رنگی پائیز به یکرنگی زمستان برسیم.

***شب**یلدا**مبارکباد***[ پنج شنبه 91/9/30 ] [ 11:23 عصر ] [ amin hz ] نظر


فرارسیدن شب یلدا(چله)مبارک

عکس شب یلدا(چله)


یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است
که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت
عکس شب یلدا(چله)
روی شما  مثل هندونه ، خنده هاتون مثل قاچ هندونه
 روزگارتون مثل پوست هندونه ، جیبتونم پر تخم هندونه
*** پیشاپیش یلدا برهمه ی شما مبارکباد ***


[ سه شنبه 91/9/28 ] [ 11:16 عصر ] [ amin hz ] نظر